Hướng dẫn thủ tục

  • Tháng 9 30, 2020

Hướng dẫn tham gia đấu giá tài sản quyền sử dụng đất

Theo quy định hiện hành, tất cả các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều phải được thực hiện theo hình thức đấu giá gián tiếp.

Xem chi tiết
  • Tháng 6 5, 2020

Thủ tục đăng ký mua tài sản đấu giá

Là cá nhân, tổ chức được phép tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Nghị định về bán đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem chi tiết