Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ


Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An cung cấp các dịch vụ chuyên sâu về bán đấu giá liên quan đến các lĩnh vực tài sản đảm bảo, tài sản là quyền sở hữu trí tuệ, tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản nhà nước, tài sản thi hành án, tài sản vi phạm hành chính tịch thu sung công quỹ nhà nước.


Địa chỉ: Số 02 Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

Tài khoản: 371301099898 tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02388.658.999

Email: daugianghean1997@gmail.com

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI