Biểu mẫu

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá

Loại văn bản: Biểu mẫu, Khác

Tải về

Ngày ban hành: 05-10-2020

Ngày hiệu lực: 05-10-2020

Mẫu văn bản ủy quyền sử dụng trong đấu giá quyền sử dụng đất

Loại văn bản: Biểu mẫu, Khác

Tải về

Ngày ban hành: 02-10-2020

Ngày hiệu lực: 02-10-2020

Biểu mẫu phiếu trả giá

Loại văn bản: Biểu mẫu, Khác

Biểu mẫu phiếu trả giá theo phụ lục 02, Công văn 721/STP-BTTP do Sở Tư pháp Nghệ An ban hành ngày Tải về

Ngày ban hành: 18-06-2020

Ngày hiệu lực: 18-06-2020

Biểu mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá đất ở

Loại văn bản: Biểu mẫu, Mẫu đơn

Biểu mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá đất ở theo phụ lục 01, Công văn số 721/STP-BTTP do Sở Tư ph Tải về

Ngày ban hành: 18-06-2020

Ngày hiệu lực: 18-06-2020

Biểu mẫu hợp đồng dịch vụ đấu giá Quyền sử dụng đất

Loại văn bản: Biểu mẫu, Mẫu hợp đồng

Biểu mẫu Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất kèm theo CV số 2318/UBND-NC của UBND tỉnh Ngh Tải về

Ngày ban hành: 17-04-2020

Ngày hiệu lực: 17-04-2020