Ngành Tư pháp tập trung chuyển đổi số khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2024

  • Tháng 1 16,2024

(Baonghean.vn) -Chiều 15/1, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị do đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì. 

Năm 2023, Ngành Tư pháp Nghệ An đã triển khai toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của ngành, như: xây dựng văn bản; góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định báo cáo cho HĐND, UBND trước khi ban hành; tham gia tư vấn tham mưu tháo gỡ có chất lượng đối với 66 vụ việc phức tạp, vướng mắc trên địa bàn tỉnh... Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng nhu cầu truyền thông chính sách “từ sớm, từ xa”, cung cấp thông tin, tư liệu hữu ích cho cán bộ và nhân dân.

bna-toan-canh-hoi-nghi-1872.jpg

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Tập trung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở. Quan tâm, củng cố và kiện toàn đội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở, với 3.876 tổ hòa giải và 26.402 hòa giải viên trong toàn tỉnh. Tập trung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở.

Ngành Tư pháp cũng chú trọng thực hiện công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp. Năm 2023, toàn tỉnh đã đăng ký hộ tịch cho 174.152 trường hợp, trong đó đăng ký khai sinh 90.931 trường hợp, đăng ký khai tử 19.426 trường hợp, đăng ký kết hôn 21.917 trường hợp, đăng ký các sự kiện hộ tịch khác 41.878 trường hợp...

bna-hanh-chinh-cong-9885.jpg

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh tư liệu

Hội nghị cũng đã nghe nhiều ý kiến phát biểu của đại diện các địa phương, đơn vị. Trong đó, nhấn mạnh đến việc chất lượng thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật ở một số địa phương vẫn còn hạn chế, nhiều văn bản sau khi ban hành còn có nhiều sai sót buộc phải thu hồi, huỷ bỏ; thực trạng tham mưu ý kiến pháp lý đối với các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, nhất là liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa cao. Nhiều địa phương cũng nêu khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc hay đăng ký hộ tịch trực tuyến; tình trạng lạm dụng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp...

bna-bang-khen-bo-2016.jpg

Trao Bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2023. Ảnh: Tiến Đông

Bước sang năm 2024, ngành Tư pháp xác định sẽ tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả việc thi hành các quy định của pháp luật. Tuân thủ nghiêm quá trình xây dựng và ban hành, rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Rà soát, củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên gắn với bồi dưỡng nâng cao năng lực, phát huy đầy đủ vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở. Nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực Tư pháp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện nhiệm vụ trong công tác tư pháp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

bna-ky-niem-chuong-3548.jpg

Trao kỷ niệm chương cho các cá nhân. Ảnh: Tiến Đông

bna-bang-khen-tinh-731.jpg

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Tiến Đông

Dịp này, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Sở Tư pháp cũng đã trao tặng nhiều Bằng khen, Kỷ niệm chương và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2023.

Nguồn: (Baonghean.vn)

(https://baonghean.vn/nganh-tu-phap-tap-trung-chuyen-doi-so-khi-thuc-hien-nhiem-vu-chuyen-mon-trong-nam-2024-post283382.html)