HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 05 NĂM TRIỂN KHAI THI HÀNH LUAATH ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2016

  • Tháng 10 10,2022

1Ngày 23/09/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư Pháp Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm triển khai thi hành luật đấgiá tài sản năm 2016  Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An và các cá nhân đã  vinh dự được Chủ tịch Nghệ An Tặng Bằng Khen đã có Thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An