ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÃ VĂN SƠN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

  • March 20,2024

Hình ảnh: Đấu giá QSD đất 22 lô tại xã Văn Sơn huyện Đô Lương

          Sáng ngày 14/3/2024,Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Nghệ An, tổ chức đấu giá công Quyền sử dụng đất 22 lô đất  thuộc vùng quy hoạch xã Văn Sơn huyện Đô Lương, trước sự chứng kiến của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Đô Lương và UBND xã Văn Sơn.

             Trung tâm đã đấu giá thành công 22/ 22 lô đất.

            Tổng giá khởi điểm: 36,3 tỷ đồng.

             Tổng số tiền Trúng đấu giá: 53,4 tỷ đồng

              Đấu giá vượt  hơn : 17,115 tỷ đồng.

     Đây là cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất đợt 6 của xã Văn Sơn huyện Đô Lương từ đầu năm 2024 đến nay, mặc dù là đấu giá đợt 6 nhưng số lượng khách hàng và nhu cầu mua tăng mạnh, có những lô đất khách hàng trả chênh so với khách hàng liền kề là 1,8 tỷ đồng, để thấy răng thị trường bất động sản hiện nay đã sôi động trở lại