TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2022

  • Tháng 1 13,2022

Chiều ngày 10/01/2022  Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác Tư pháp năm 2022, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản vinh dự được đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao cơ thi đua cho Trung tâm về thành tịch xuất sắc nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Hình ảnh