Kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản ngày 30 tháng 6 năm 2020

Kết quả thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá 06 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

1. Về niêm yết công khai:

- Trung tâm đã đăng trên Báo Công an Nghệ An 02 số vào ngày 12, 17/06/2020 (có Thông báo, hóa đơn chứng từ kèm theo).

- Đồng thời Trung tâm đã niêm yết công khai tại Trụ sở cơ quan từ ngày 10/06/2020 đến ngày 30/06/2020 (có Thông báo kèm theo).

2. Về thu nhận hồ sơ:

 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An đã tổ chức thu nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ vào các ngày từ 23/06/2020 đến ngày 29/06/2020 tại Trụ sở Trung tâm.

3. Kết quả đấu giá:

Ngày 30/06/2020, Trung tâm DVĐGTS Nghệ An đã tổ chức phiên đấu giá tại Trụ sở Trung tâm trước sự chứng kiến của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An.

Sau thời gian tổ chức đấu giá, kết quả cụ thể được thể hiện tại báo cáo kết quả gửi Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An. Tất cả 06 mỏ khoáng sản đem ra đấu giá đều thành công. Tỷ lệ đạt 100%. Giá trúng đấu giá vượt so với giá khởi điểm 20% cho tất cả các mỏ.